Izaberi jezik

enfrdeitptrues

Kvalitetna rešenja

Naše usluge su zasnovane na kontinuiranom praćenju promena
u informacionom inženjerstvu


Modeliranje poslovnih procesa

Zahtevi poslovanja

Postojeće poslovanje u većini kompanija je opisano kroz procedure i uputstva. Procedure sadrže procese čije su aktivnosti u dobroj meri, na „High level“ niovu unificirane i dobra su osnova za formalnije i preciznije definisanje poslovanja. Da bi one bile dovoljno precizno definisane nije dovoljan samo tekstualni opis, već je neophodno da se specifikacija procesa definiše u jezicima pogodnim za to. Ako procesi nisu dobro definisani i ako specifikacija nije formalna nije ih moguće ni automatizovati.
Poslovno okruženje se menja brže nego ikada, tehnološke inovacije su gotovo svakodnevne, da bi odgovorile naraslim zahtevima, kompanije moraju da se transformišu kroz standardizaciju, inoviranje, pojednostavljenje i automatizaciju procesa.
Definisanje IT strategije
BPMN

Rešenje

U današnje vreme najčešće korišćena notacija za precizno definisanje procesa je BPMN – Business Process Modelling Notation. Business Process Modeling (BPM), ili kako se još naziva Business Process Management, odnosi se na dizajniranje, upravljanje i izvršavanje poslovnog procesa, a njegova snaga se nalazi u objedinjavanju i proširenju postojećih procesno orijentisanih tehnika i tehnologija.
BPM je doneo mnoge benefite , kao što je smanjenje vremena obavljanja poslovnih procesa, automatizacija rutinskih aktivnosti, poslovna integracija i vidljivost performansi s kraja na kraj (end-to-end). Međutim, pored struktuiranih procesa, važni su i tzv nestruktuirani procesi koji nisu predefinisani ili ponovljivi, već zavise od razvoja određenih okolnosti i odluka koje se donose u posebnim situacijama (slučajevima). Za specifikaciju ove grupe procesa koristimo CMMN (Case Management Model and Notation).
Infolink ima i znanje i iskustvo, u modelovanju i u implementaciji poslovnih procesa u okviru postojećeg IT okruženja preko vodećih rešenja za Enterprise Integracije i Business Process Management.

Enterprise Integracije i Business Process Management

Zahtevi poslovanja

U većini organizacija i kompanija IT okruženje je heterogeno, sastoji se od više vrsta aplikacija (ERP, CRM, BI, GIS, itd) i sistema (SCADA, Upravljački sistemi) koji procesiraju transakcije, delove ili kompletne poslovne procese.
Razmena podataka između sistema i aplikacija realizovana je kroz različite tipove integracija koje karakteriše veliki broj ’pont to point’ integracija koji se vremenom stalno povećava, a složenost i heterogenost protokola (XML, https, TCP/IP, itd.) integracije je takva da je upravljanje IT okruženjem postalo kompleksno i skupo.
Umesto daljeg razvoja internih integracija potrebno je izgraditi efikasniju kolaboraciju i podršku novim poslovnim modelima kroz postepenu izgradnju jednostavnije i transparentnije arhitekture. Ovo je izvodljivo zahvaljujući činjenici da ESB uvodi servisni koncept, te pomera fokus sa pojma interfejsa i integracije na pojam servisa.
Enterprise Integracije i Business Process Management

Rešenje

Konsolidacija heterogenih IT okruženja zahteva stvaranje uslova za izgradnju Servisno orijentisane arhitekture preko koje bi izvršila integracija podataka i procesa. Stvaranje uslova podrazumeva detaljnu analizu poslovnih procesa, klasifikaciju aplikacija, specifikaciju postojećih međusobnih intergacija aplikacija, definisanje projekata čija realizacija treba da omogući postepeni prelazak na servisno orijentisanu arhitekturu, izbor rešenja za ESB i BPM platformu.
Fokus ponude Infolinka je na specifikaciji procesa, servisa, izboru rešenja za ESB i BPM platformu i implementaciji procesa.

Business intelligence(BI)
i napredna analitika

Pravljenje sintetičkih izveštaja iz operativnih baza podataka se pokazalo kao komplikovano i neefikasno. Rešenje ovog problema je projektovanje sintetizovanih baza podatka (Data Warehouse), iz kojih je menadžersko izveštavanje lako i efikasno.
Business Intelligence
Business Intelligence
Zbog toga je neophodno izraditi projekat kako transformisati operativne podatke u sintetičke, definisati buduće sintetičke baze podataka i definisati strategiju razvoja MIS-BI (Management Information System- Business Inteligence) kao jedne od ključnih komponeti informacionog sistema.
Za izvlačenje dodatnih vrednosti iz operativnih baza podataka koristimo vodeće BI alate.
Business intelligence BI

Projektovanje poslovne
i IT arhitekture
(EA - Enterprise Architecture)

Zahtevi poslovanja

Postojeće informacione sisteme u većini kompanija kod nas ali i u svetu čini veći broj usitnjenih aplikacija koje su realizovane u različitim tehnologijama, od strane različitih isporučilaca, međusobno su izolovane, rade na više odvojenih baza podatka, itd. IT podrška poslovanju je nepotpuna i iscepkana, informacioni sistem ne može da podrži svakodnevne potrebe poslovanja i razvojne planove kompanije. Da bi kompanije odgovorile na dinamične i rastuće zahteve poslovanja moraju da se transformišu.
Projektovanje poslovne i IT arhitekture organizacije
Projektovanje poslovne i IT arhitekture organizacije

Rešenje

Da bi se zadovoljile rastuće potrebe poslovanja rešenje je transformacija poslovanja kroz izgradnju nove arhitekture organizacije (EA – Enterprise Architecture). Nova EA se pravi na osnovu misije, vizije, strategije i poslovnih ciljeva kompanije. Dakle, poslovanje je pokretač i daje usmerenje za razvoj EA. Kreiranje mape puta za prevođenje postojećeg stanja u buduće (željeno) stanje uključuje mnoštvo projekata koji menjaju postojeću EA, tj. vrše njenu transformaciju. Na ovaj način, projekti predstavljaju implementaciju promena u organizaciji, tj. odredišne EA.
Infolink koristi različite pristupe (Zahmanov okvir, TOGAF - The Open Group Architectural Framework, FEA - The Federal Enterprise Architecture i Gartner) za razvoj i sveobuhvatno modelovanje arhitekture, gde se istovremeno posmatra i modeluje i poslovanje (poslovni procesi) i IT. U njemu se čvrsto povezuju modeli organizacije i njenih poslovnih procesa sa softverskim arhitekturama i modelima implementacionog okruženja.
Osnovni cilj je da se korišćenjem savremenih metodoloških pristupa i aktuelnih standarda iz domena poslovanja kompanije kroz analizu postojećeg stanja obezbedi sveobuhvatan pogled i na poslovanje kompanije i na IS koji ga podržava, i da se definišu rešenja i zahtevi za izgradnju savremene informatičke podrške koja je u stanju da odgovori zahtevima poslovanja.


Definisanje IT strategije

Zahtevi poslovanja

Vreme rešavanja problema je nedovoljno brzo, mali broj ljudi u IT koji treba da odgovori na stare i na nove zahteve korisnika, nepostojanje dokumentacije o IT sistemu, aplikacije su razvijene u širokom spektru tehnologija od strane različitih isporučilaca, međusobno su izolovane, ne postoji integrisani informacioni sistem, dorada aplikacija generiše nove bagove i probleme, pokidani su tokovi procesa, procesi nisu unificirani, ne postoji katalog servisa, veliki problemi u izveštavanju, itd.
I pored stalnog ulaganja u IKT, poslovanje i IT nisu poravnati („IT and Business Alignment“), odnosno IT servisi (aplikacije) ne mogu da zadovolje zahteve menadžmenta.
Definisanje IT strategije
Definisanje IT strategije

Rešenje

Nedostaci postojećeg sistema predstavljaju u suštini početnu specifikaciju zahteva za unapređivanje IKT podrške poslovanju kompanije. Da bi se navedeni problemi i zahtevi poslovanja rešili koristi se pristup izgradnje Enterprise Architecture (EA) gde se objedinjeno i istovremeno posmatraju Poslovanje i IT podrška.
Cilj izrade projekta koji će Definisati IT strategiju kompanje je da se kroz analizu postojećeg stanja (As Is) obezbedi sveobuhvatan pogled na poslovanje i na IS koji ga podržava, a zatim da se polazeći od aktuelnih standarda iz oblasti poslovanja kompanije i IKT standarda definiše buduća (To Be) arhitektura organizacije (EA), projekti koje treba realizovati i akcioni plan izgradnje savremene informatičke podrške.
Definisanje IT strategije je neophodno kako bi se izgradnji savremenog IS pristupilo planski, sveobuhvatno i na organizovan način.
Infolink ima tim vrhunskih inženjera sa višedecenijskim iskustvom u definisanju i implementaciji IT strategija u različtim industrijama i poslovnim sistemima u regionu.


Izbor, vođenje i nadzor nad implementacijom IT rešenja

Zahtevi poslovanja

IT rešenja su, po pravilu kompleksni sistemi, za automatizaciju procesa različite složenosti. Uspešna implementacija ovih rešenja je složena, traži metodološki utemeljen pristup,  multidisciplinarna znanja i veštine koje pokrivaju različite oblasti, a posebno poznavanje procesa osnovne delatnosti investitora.
  Mnogo je primera neuspešne implementacije poznatih IT rešenja u svetu i u našem okruženju. Neadekvatan izbor poslovnog rešenja, nepouzdan implementator, nedostatak sopstvenih kadrova koji imaju potrebna znanja i veštine za organizaciju, vođenje ili nadzor nad projektom najčešći su razlozi neuspeha implementacije.
  Neuspešna implementacija može prouzrokovati veliku štetu za kompaniju, zato je važan sistemski pristup i metodološka utemeljenost u procesu izbora optimalnog rešenja i implementatora.

ICT
Izbor, vođenje i nadzor nad implementacijom IT rešenja

Rešenje

Infolink ima dokazane stručnjake i razvijenu metodologiju za izbor optimalnog IT rešenja, za vođenje i za nadzor projekata implementacije kompleksnih ICT rešenja.
Brojni su uspešno realizovani projekti na kojima smo kroz konsultantske i stručne usluge pomogli u izboru rešenja, uspešno definisali ciljeve implementacije, funkcionalne zahteve, projektne isporuke, planove testiranja i testne scenarije, kontinuirano praćenje rokova i kvaliteta isporuka, kako bi osigurali da isporučeno rešenje zadovoljava postavljene ciljeve, poslovne potrebe i očekivanja investitora.   


Analiza IT infrastrukture i preporuke za unapređenje

Zahtevi poslovanja

U današnjoj IT industriji jedan od najvećih izazova, kako malim tako velikim i srednjim preduzećima, jeste kako da isprate na odgovarajući način dinamiku promena tehnologija dostupnih na tržištu kao i kako da na optimalan način dostupne tehnologije primene u svom okruženju. Svi smo svesni ogromne ponude rešenja, proizvođača i tehnologija koje se nude IT menadžerima kao rešenje problema, dok je sa druge strane sve teže definisati optimum koji bi na pravi način adresirao potrebe poslovanja za raspoloživošću i dostupnosti IT infrastrukture.
IT solutions
IT rešenja

Rešenje

Iz navedenih razloga neophodno je na pravi način sagledati postojeće stanje IT okruženja sa stanovišta bezbednosti, raspoloživosti i dostupnosti, identifikovati rizike u skladu sa zahtevima poslovanja i preporučiti odgovarajuća tehnička rešenja koja na pravi način adresiraju potrebe korisnika.
Analiza postojećeg stanja (As Is) obuhvata sledeće aktivnosti (ne isključujući i dodatne aktivnosti po zahtevu korisnika):

 • WAN segment
 • Data Centar segment
 • Core mreža
 • Access mreža
 • Endpoint uređaji
 • servisi i aplikacije dostupni u mreži korisnika

Analiza parametara unutar navedenih segmenata:o IP adresni plan

 • kapacitet linkova
 • redundansa na hardverskom i transportnom nivou
 • raspoloživost servisa
 • bezbednost i bezbednosne polise
 • uklađenost bezbednosnih polisa i primenjenih konfiguracija sa zahtevima poslovanja
 • primenjeni QoS mehanizmi (ukoliko ima potrebe za njima)

Nakon obavljene analize svaki identifikovani nalaz se klasifikuje sa odgovarajućim nivoom prioriteta, u skladu sa poslovnim zahtevima korisnika. Kao finalni rezulat se izrađuje dokument koji predstavlja set preporuka za unapređenje, kojim bi se IT okruženje korisnika kroz definisan akcioni plan kojeg čini skup projekata nabavke&implementacije, kao i unapređenja postojećih konfiguracija (bez potreba za dodatnim nabavkama) doveo u željeno stanje u definisanom vremenskom periodu.


Budimo u kontaktu

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Email