Izaberi jezik

enfrdeitptrues

Biblioteka grada Beograda

Naši servisi

Biblioteka grada Beograda
  • Specifikacija s-kraja-na-kraj procesa Biblioteke grada Beograda:
    Projekat obuhvata detaljnu specifikaciju za dve grupe procesa sa-kraja-na-kraj (and-to- end): Podrška operacijama i Upravljanje nalogom (Registracijom korisnika) iz mape procesa Biblioteke grada Beograda (BGB) koja je definisana Projektom izgradnje informacionog sistema. Specifikacija and-to-end procesa obuhvatila je definisanje višenivovske arhitekture koncepata: Proizvod-Servis-Resurs-Dobavljač/Partner. Pri čemu klasa Proizvod obuhvata sve proizvode koje BBB isporučuje korisnicima, klasa Servisi obuhvata specifikaciju servisa preko kojih se realizuju proizvodi, klasa Resursi obuhvata sve resurse preko kojih se realizuju servisi, a klasa Dobavljač/Partner obuhvata sve isporučioce usluga koji se angažuju da bi se obezbedili potrebni resursi za realizaciju servisa. Specifikacija procesa data je preko BPMN (Business Process Model and Notation), dok su preko UML dijagrama klasa dati konceptualni i detaljni modeli klasa za katalog proizvoda, model servisa, model resursa, itd. Specifikacija aplikacija za realizaciju aktivnosti procesa data je preko UML Use Case dijagrama.