Izaberi jezik

enfrdeitptrues

Elektromreža Srbije AD

Naši servisi

Elektromreža Srbije AD
 • Softver za digitalizaciju poslovnih procesa sa konfiguracijom::

  Projekat podrazumeva redefinisanje procesa (izrada nove mape i kataloga procesa) koje će omogućiti specifikaciju i digitalizaciju end-to-end procesa prema novoj mapi procesa i povezivanje istih međusobno uz prikaz zavisnosti, povezivanje procesa sa strateškim ciljevima, KPI-evima, rizicima, organizacijom i dokumentacijom. Takođe, specifikacija procesa i svih veza predviđenih projektom mora biti u najvećoj mogućoj meri usaglašena sa standardima i specifikacijama TSO (Transmission System Operator) kompanija.

  Veoma važan aspekt digitalizacije poslovnih procesa je povećanje efikasnosti obavljanja svakodnevnih aktivnosti.

  Dobro specificirani procesi koji se zatim automatizuju preko izabrane BPM platforme predstavljaju ključni osnov za definisanje KPI koji će se automatski računati na osnovu egzaktnih podataka. Tako automatizovani procesi postaju merljivi u svakom koraku njihovog izvršavanja. Ta merljivost omogućava mnogo bolje upravljanje tokom izvršavanja procesa.

  Softver za digitalizaciju poslovnih procesa sa konfiguracijom

  Pomoću CAMUNDA alata vršena je simulacija mogućih scenarija odvijanja procesa. Simulacija je obavljana grafički i veoma je efektna za gledanje i razumevanje toka procesa. Kao rezultat simulacije beležena je hronologija aktivnosti koje su se realizovale tokom simulacije toka izvršenja procesa.

  U kompaniji EMS AD je puno napora uloženo u razvoj IS. Rezultati u IKT oblasti su veliki. IS EMS AD spada sigurno u najbolje u zemlji a verovatno i šire.

  Dosadašnja implementacija procesa je rađena uglavnom preko aplikacija. Procesni Informacioni sistem (IS) zahteva odvajanje procesa od aplikacija. To se realizuje uvođenjem BPM platformi koje imaju zadatak da upravljaju tokom izvršavanja procesa. Pri tome one omogućavaju da se aktivnosti procesa realizuju upravo korišćenjem servisnih platformi i aplikacija. Procesni pristup omogućava punu automatizaciju procesa i istovremeno integraciju delova IS EMS AD.