Izaberi jezik

enfrdeitptrues

Rudnik uglja AD Pljevlja

Naši servisi

Rudnik uglja AD Pljevlja
  • Izbor, vođenje i nadzor nad implementacijom informacionog sistema:
    Konsultantske i stručne usluge u procesu izrade tenederske dokumentacije, učešće u procesu evaluacije ponuda ponuđača, učešće u procesu ugovaranja sa strane Naručioca, kontinuirano praćenje rokova i kvaliteta isporuka kako bi osigurali da odabrano rešenje zadovoljava postavljene ciljeve, poslovne potrebe i očekivanja menadžmenta kompanije Rudnik uglja AD Pljevlja. 
  • Projekat funkcionalno-tehničke specifikacije poslovnih procesa :
    U skladu sa projektnim zadatakom projekat je obuhvatio definisanje buduće arhitekture sistema prema TOGAF-u, specifikaciju funkcionаlnih i tehničkih zаhtevа po ključnim proizvodnim i poslovnim procesima rudnika uglja, specifikaciju posebnih zahteva (migracija podataka iz postojećih baza, integracija sa drugim in-house sistemima, integracija sa vagama i dr.), itd.