Izaberi jezik

enfrdeitptrues

Definisanje IT strategije kompanije

Naši servisi

Milšped grupa
  • Definisanje IT strategije kompanije:
    Da bi zadovoljila svoje poslovne potrebe, kao i potrebe svojih klijenata, Milšped Grupa mora stalno da unapređuje poslovne procese, da ih definiše za potrebe svojih klijenata (Klijent u centru) i da omogući da se oni odvijaju „sa kraja na kraj“. Strategija razvoja IT-a Milšped grupe naslanja se direktno na Strategiju razvoja kompanije. Specifikacija budućeg stanja kompanije Milšped grupe definisana je specifikacijom nove Arhitekture organizacije kompanije (EA – Enterprise Architecture) i akcionim planom, koji treba da omoguće da se ostvari Vizija i Misija kompanije.