Izaberi jezik

enfrdeitptrues

Kompanija Dunav osiguranje a.d.o.

Naši servisi

Kompanija Dunav osiguranje a.d.o.
 • Razvoj sistema za upravljanje tokom izvršenja poslovnih procesa
  (Workflow Management System)
  :
  Polazeći od Workflow referentnog modela (Workflow Management Coalition) za razvoj sistema za upravljanje poslovnim procesima koji definiše standarde u ovoj oblasti, cilj izrade ovog Projekta je definisanje arhitekture IS za upravljanje poslovnim procesima, specifikacija Workflow engine sistema preko skupa modela podataka (UML Dijagrama klasa), specifikacija načina višenivovskog konfigurisanja poslovnih procesa u implementacije procesa, specifikacija načina upravljanja tokovima izvršavanja poslovnih procesa, definisanje načina realizacije aktivnosti procesa korišćenjem automatizovanih radnih listi, razvoj sofvera za automatizovano realizovanje aktivnosti korišćenjem softverskih servisa, administracija sistema i nadgledanje (monitoring) toka poslovnog procesa.
 • Projekat specifikacije poslovnih procesa životnog osiguranja:
  Cilj izrade ovog projekta je da polazeći od postojećeg načina izvršavanja poslovnih procesa, aktuelnih standarda iz oblasti osnovne delatnosti kompanije, i metodoloških pristupa, prvo definise pocetna klasifikacija poslovnih procesa po oblastima (npr. oblasti: Upravljanje strategijom i razvojem i Upravljanje operativom, predstavljaju osnovnu delatnost osiguravajuće kompanije). Za svaku ovu oblast dalje da se definišu nove klase procesa koje predstavljaju takozvane funkcionalne domene. Ovi funkcionalni domeni se prema NGOSS jos nazivaju "Horizontalni procesi". Pored funkcionalnih domena definišu se i tzv. "Vertikalni procesi" ili procesi "sa-kraja-na-kraj". Oni se definišu sa aspekta korisnika usluga kompanije i prilikom izvršavanja prolaze (seku) kroz horizontalne procese (različite funkcionalne domene) gradeći se pri tome od funkcija tih domena. Procesi sa-kraja-na-kraj su složeni, a da bi se ta složenost savladala koristi se tehnika dekompozicije, gde se polazi od grube specifikacije (mape procesa) na višem nivou, koja se zatim postepeno sve više detaljiše dok se ne dodje da detaljne specifikacije pojedinačnih procesa korišćenjem BPMN jezika. Kod specifikacije vertikalnih procesa prvo se definiše opšti tok procesa koji se zatim dalje konfiguriše preko odgovarajucih nivoa. 
 • Izrada projekta IT podrške:
  Projekat obuhvata specifikaciju postojeceg stanja (As Is), specifikaciju buduceg stanja (To Be) preko specifikacije budućeg načina obavljanja poslovnih procesa u oblasti osiguranja života, specifikacije arhitekture IT sistema za automatizaciju ovih procesa i izradu plana za realizaciju projekta preko specifikacije projekata za izgradnju novog sistema.