Izaberi jezik

enfrdeitptrues

JP Pošta Srbije
Posta NET Beograd

Naši servisi

Uprava javnih prihoda, Republika Makedonija
  • Implementacija CRM i Billing sistema:
    Implementacija CRM i Billing sistema u Posta NET-u obuhvatila je migraciju podataka i zamenu postojećih aplikacija i rešenja kroz implementaciju softverske podrške od početka do kraja za preko 70 poslovnih procesa. Svaki od procesa u proseku ima dvadesetak aktivnosti koje se međusobno olančano odvijaju. Prelazak sa jedne aktivnosti i jednog radnog mesta na drugo se automatski rutira od strane BoSeCo sistema. Sistem je razvijen u skladu sa međunarodnim standardima TMF (Tele Management Forum) po NGOSS (The New Generation Operation System and Software) programu a njegovu arhitekturu čine podsistemi: Upravljanje katalogom proizvoda i servisa, Upravljanje odnosom sa Korisnikom Usluga (CRM), Upravljanje realizacijom zahteva za servisom (Order Handling), Mediation (Near Real Time), Tarifiranje zapisa (Rating - Near Real Time), Fakturisanje (Invoicing - Near Real Time), Među-partnerski obračun (Near Real Time), Upravljanje reklamacijama na fakturu, Privremena isključenja servisa, Upravljanje radnim nalozima i Help Desk.