Izaberi jezik

enfrdeitptrues

JKP Beogradske elektrane

Naši servisi

JKP Beogradske elektrane
  • Izrada projekta informacionog sistema:
    Projekat definiše strategiju izgradnje informacionog sistema JKP Beogradske elektrane za period 2018 – 2022 godina. Polazeći od specifikacije postojećeg stanja (As Is), korišćenjem vodećih metodoloških pristupa (Enterprise Architecture prema TOGAF-u), specifikacija budućeg stanja obuhvatila je definisanje: Poslovne, Aplikacione, Arhitekture podataka i Tehničke arhitekture, Izradu mape procesa (početna klasifikacije procesa) prema IKT standardima i standardima iz oblasti osnovne delatnosti preduzeća, Definisanje globalnih procesa korišćenjem BPMN – Business Process Modeling Notation, Definisanje arhitekture novog IS koja će biti orijentisana ka procesima i Definisanje akcionog plana koji omogućava da se na organizovan način pristupi izgradnji budućeg informacionog sistema JKP Beogradske elektrane.