Izaberi jezik

enfrdeitptrues

Elektromreža Srbije AD

Naši servisi

Elektromreža Srbije AD
  • Izrada Studije za implementaciju integrisanog IS kompanije::
    Izrada Studije za implementaciju integrisanog informacionog sistema kompanije definiše predloge za rešavanje niza problema koji proizilaze iz postojećih ’point-to-point’ integracija između različitih aplikacija i sistema, predloge za automatizaciju razmene podataka kroz implementaciju sistema za automatsku razmenu podataka, predloge za automatizaciju poslovnih procesa kroz uspostavljanje work-flow funkcionalnosti, kao i predloge za implementaciju sistema za potrebe pokrivanja poslovnih procesa u domenu geoinformacionih sistema.
  • Stručne usluge vođenja i praćenja realizacije implementacije DMS sistema::
    Konsultantske i stručne usluge vođenja i praćenja realizacije svih aktivnosti na implementaciji sistema za upravljanje dokumentacijom u svim fazama realizacije, učešće u definisanju konačnih funkcionalnih zahteva i isporuka, uključujući optimizaciju i definisanje toka izvršenja poslovnih procesa, fazu puštanja sistema u operativan rad, testiranja i obuke zaposlenih u EMS AD.
  • Izrada strategije razvoja IKT podrške poslovnim procesima::
    Strateški ciljevi EMS AD usmereni su na stvarenje savremeno koncipirane kompanije, koja odgovorno i efikasno obavlja funkcije operatora prenosnog sistema i tržišta električne energije u Srbiji. Cilj ovog projekta je bio da se kroz specifikaciju budućeg stanja (To Be) definiše Arhitektura organizacije (EA) koja će obezbediti dalji organizovan razvoj IT oblasti i automatizaciju poslovnih procesa, kako bi se omogućilo da kompanija u narednom periodu postane savremena prenosna kompanija.