Izaberi jezik

enfrdeitptrues

Republika Srbija
Kancelarija za IT i eUpravu

Naši servisi

PD Hidroelektana Đerdap
 • Centralni registar stanovništva – arhitektura sistema:
  Centralni registar stanovništva (CRS) treba da obezbedi jedinstvenu centralizovanu elektronski vođenu evidenciju stanovništva na teritoriju Republike Srbije.
  Projekat defniše arhitekturu ovog sistema, mehanizme pristupa i način korišćenja podataka, preko:
  • Modeli podataka CRS koji objedinjuju podatke iz niza izvornih službenih evidencija dati su preko UML dijagrama klasa
  • Modeli podataka koji omogućavaju čuvanje i praćenje informacija o unosu, izmeni i brisanju podataka iz baze podataka CRS (tzv revizorski trag)
  • Modeli procesa (BPMN) za prenos podataka iz izvornih evidencija u CRS, modeli procesa za pristup podacima iz CRS i modeli administrativnih procesa CRS-a.
  • Specifkacija zahteva za web servise (komponente CRS-a će korisititi web servise za interoperabilnost) data je preko skupa Use Case dijagrama.
  • Defnisanje načina pristupa i zaštite podataka u bazi podataka CRS-a.
  Svi modeli urađeni su u CASE alatu Enterprise Architect. Arhitektura CRS projektovana je tako da se uklopi u celokupnu arhitekturu platforme za podršku razvoju i korišćenju usluga eUprave koju čine: Katalog eUsluga, Katalog postupaka, Katalog servisa, Katalog resursa, Katalog korisnika, Metaregistar i Katalog državnih organa. Korisnici iz državnih organa, kao i građani će pristupati CRS sistemu preko platforme za korišćenje usluga eUprave Republike Srbije