Izaberi jezik

enfrdeitptrues

Biblioteka grada Beograda

Naši servisi

Biblioteka grada Beograda
  • Projekat izgradnje informacionog sistema:
    Projekat definiše strategiju izgradnje informacionog sistema Biblioteke grada Beograd za period 2018 – 2021 godine. Polazeći od specifikacije postojećeg stanja (As Is), korišćenjem vodećih metodoloških pristupa (Enterprise Architecture prema TOGAF-u), specifikacija budućeg stanja obuhvatila je definisanje: Poslovne, Aplikacione, Arhitekture podataka i Tehničke arhitekture, Izradu mape procesa (početna klasifikacije procesa) prema standardima i dosadašnjoj praksi BGB, Definisanje globalnih procesa korišćenjem BPMN – Business Process Modeling Notation, Definisanje arhitekture novog IS koja će biti orijentisana ka procesima i Definisanje akcionog plana za izgradnju projektovane arhitekture budućeg servisno orjentisanog IS Biblioteke grada Beograda.